21000 Novi Sad, Zmaj Jovina 22 (prolaz) Milana Mladenovića

mob. +381 62 29 01 76 fix. +381 21 6310 885 [email protected]

Sito štampa

sito

Sito štampa je tehnika kojom je moguće ostvariti otisak na gotovo svim predmetima sa ravnom površinom. Pogodna je za štampu na plastici, drvetu, keramici i sličnim podlogama raznih oblika i namena. Posebnu primenu nalazi u tekstilnoj industriji za štampu najraznovrsnijih tekstilnih materijala.

Ova štamparska tehnika je veoma popularna kada je reč o velikim tiražima, jer iako je inicijalna cena viša nego kod ostalih tehnika, cena pojedinačnog otiska u velikim serijama je neuporedivo manja nego u drugim štamparskim procesima.
floor-standing-manual-4-color-4-workstation-double-carousel-screen-printing-machine-for-flat-surface-objects.jpg_350x350
Prednost otiska dobijenog kroz proces sito štampe naše štamparije na ovaj način je visok kvalitet, kao i njegova trajnost. To je razlog zašto se prilikom izrade najkvalitetnijih reprodukcija poznatih slika, kao tehnika isključivo koristi sito štampa.

Rotaciona sito štampa  (karusel), princip je da postoji  mogućnost sito štampe na rotirajućem stolu. Roto sito štampa je moderno urađena mašina koja omogućava rad na više radnih mesta i manipulaciju sa više boja. U ovoj tehnici sito štampe dobijaju se višebojni otisci na jednom predmetu. Danas je to tehnika sito štampe najzastupljenija  u sito štampi na majicama kako bi se dobili kolorni printovi koji su sve popularniji.

sito štampa